Cuaresma

Últimas Noticias


24/01/2018

CONSELLO PARROQUIAL 24.01.2018

El próximo día 24 de enero, tendrá lugar la reunión del Consello Parroquial, para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación, se procede, da acta anterior

2. Valoración do 1º trimestre e programación ata fin do curso 2017-2018 nos distintos grupos (obxectivos, actividades previstas...)

3. Escola de Axentes de Pastoral

4. Información Xeral: grupo economía, Semana Santa...

5. Rogos e preguntas